Matt Elliott + M. Pupillo sonorizza “My Own Private Afghanistan”

Matt Elliott (UK/F songwriter) live e Massimo Pupillo sonorizza “My Own Private Afghanistan” (1969)